Twój koszyk jest pusty

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych http://www.pallottinum.pl/ jest Pallottinum spółka z o.o., ul. Przybyszewskiego 30, 60-357 Poznań, NIP 7812026329, REGON 520171549. Administrowanie danymi odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów:

  - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady UE z dnia 27.04.2016 r. w spr.  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spr. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 s.1, zwanym dalej RODO,
  - ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity Dz.U nr 922 z 2016 r. z zmianami  Dz.U. nr 138, 723 z 2018 r.
  - ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszymi zmianami.
 2. Dane osobowe i informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym lub emailu wykorzystane będą przez administratora wyłącznie w celu zawarcia umowy lub jej rozwiązania przetwarzając następujące dane: imię i nazwisko zamawiającego, hasło, adres.
 3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych zgodnie z § regulaminu w zakresie realizacji umowy operatorom systemów płatności, jeśli taka forma zapłaty zostanie wybrana.
 4. Użytkownik posiada prawo do trwałego usunięcia swoich danych osobowych poprzez przekazanie żądania na adres mailowy: ksiegarnia@pallottinum.pl.
 5. W przypadku dokonania zakupu przez użytkownika dane dot. tej transakcji będą przechowywane w systemie księgowym, zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości.
 6. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych poprzez zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ich ochronę, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 7. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone, zgodnie z zawartą umową z podmiotem przetwarzającym. Bazy danych zarejestrowane są w rejestrze danych osobowych Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok